Opiskelu

Opetusryhmät

Karkkilan kuvataidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta.
4–15-vuotias voi tulla mukaan milloin vain, aiempia opintoja ei vaadita.
Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan sinä vuonna, kun täyttää 4 vuotta. Opiskella voi sen vuoden kevääseen saakka, jona täyttää 16 vuotta.

4–6-vuotiaille on tarjolla kuvataiteen esiopetusta. Tarvittaessa vanhempi voi tulla mukaan ensimmäisellä kerralla.
Kuvataiteen perusopetukseen siirrytään sinä vuonna, kuin peruskoulukin alkaa.

Perusopetus on jaettu opetusryhmiin 1–5, vastaavasti kuin koulussa on luokat 1.–5. Kuviskoulun ryhmäjako on kuitenkin joustava: Jos oman ikäluokan kokoontumisaika ei sovi, voi oppilas valita vuotta nuorempien tai vuotta vanhempien perusopetusryhmän.
2.–5.-luokkalainen voi valita myös käsityötä ja kuvataidetta yhdistelevän Kässäkuvis-ryhmän.

6.–9.-luokkalaiset opiskelevat työpajoiksi nimetyissä opetusryhmissä. Pajaopetuksessa päästään syventymään yksittäisiin kuvataiteen osa-alueisiin. Pajojen sisällöt vaihtelevat hieman lukuvuodesta toiseen. Tämän sivun alaosassa kerrotaan tarkemmin, mitä missäkin opetusryhmässä tehdään.

Kaikki ryhmät kokoontuvat 15 kertaa syksyllä ja 15 kertaa keväällä.
Yksi opetuskerta kestää esiopetuksessa 60 minuuttia, isompien ryhmissä 2 x 45 minuuttia.

Huom!

Syntymävuodet ovat ohjeellisia. Jos oman ikäryhmän aika ei sovi sinulle, voit valita vuoden nuorempien tai vuoden vanhempien ryhmän. Ainoastaan kässäkuviksen ikähaarukka ei jousta.

 

Opiskelun hinta

Opiskelun hinta riippuu opetusryhmästä. Alla olevassa taulukossa on kerrottu hinnat yhdeltä lukukaudelta (syksy tai kevät). Saman perheen toinen, kolmas jne. lapsi saavat lukukausimaksusta 20 euron alennuksen kukin.

Oppilaat ilmoittautuvat aina koko lukuvuodelle (syksy + kevät) kerrallaan. Syys- ja kevätlukukaudet laskutetaan erikseen. Laskut lähetetään sähköpostitse, kun opetusta on ollut vähintään kaksi kertaa.

Ilmoittautuminen opetukseen on sitova. Peruminen on mahdollista sekä syksyn alussa (koko lukuvuoden peruutus) että vuodenvaihteessa (kevään peruutus). Peruutus on tehtävä sähköpostitse tai kirjeellä.

Ilmoittautumisen peruminen on ilmaista ennen lukukauden ensimmäistä opetuskertaa.
Tämän jälkeen keskeyttäneiltä oppilailta veloitetaan lukukausimaksu puoliksi tai kokonaan seuraavasti:
– Jos peruutus tehdään syksyllä syyskuun loppuun mennessä, tai vuodenvaihteessa tammikuun loppuun mennessä, laskutetaan puolet alkaneen lukukauden maksusta.
– Jos peruutus tehdään myöhemmin lukukauden aikana, täytyy lukukausimaksu maksaa kokonaan.

Lukuvuoden alettua on mahdollista tulla kokeilemaan harrastusta kertamaksulla niihin ryhmiin, joihin on jäänyt vapaita paikkoja. Vapaat paikat jaetaan kuitenkin aina ensisijaisesti oppilaille, jotka ilmoittautuvat koko lukuvuodeksi. Kokeilijan kertamaksu on esiopetuksessa 8 euroa ja isompien ryhmissä 9 euroa.

Lukukausi- ja materiaalimaksut 22-23

Esiopetus125 € + 15 €  =  140 €
Perusopetus ja kässäkuvis140 € + 20 €  =  160 €
Työpajaopetus145 € + 25 €  =  170 €

Lukujärjestys 2022–2023

MAANANTAI

15.45–17.15
Perusopetus 1A 
(7-vuotiaat, tarvittaessa myös 6-vuotiaat)
Soile

17.30–19.00
Perusopetus 1B
Soile

TIISTAI

15.30-17.00
Perusopetus 2–3 A    (8-9-vuotiaat)
Antti

17.15–18.15
Esiopetus 1
(4–6-vuotiaat)
Antti

18.30–20.00
Monialapaja
(Antti, Irene, Juhana)

KESKIVIIKKO

15.30-17.00
Perusopetus 4–5      (10-11-vuotiaat)
Helena

17.15–18.45
Piirustus- ja maalaustyöpaja A
Helena

TORSTAI

15.15–16.45
     Kässäkuvis             (8-11-vuotiaat)
Anne

17.00–18.30
Perusopetus 23 B    (8-9-vuotiaat)
Anne

18.30–20.00
Piirustus- ja maalaustyöpaja B
Anne

PERJANTAI

15.15–16.45
Piirustus- ja maalaustyöpaja/ kässäkuvis
Soile, Irene, Anne

Opetusryhmien kuvaukset

  • Esiopetusryhmät (4–6-vuotiaat) oppitunti 60 min

Esiopetus luo pohjaa myöhemmille kuvataiteiden opinnoille. Oppilas tutustuu kuvallisen ilmaisun perusteisiin sekä kokeilee erilaisia materiaaleja ja työtapoja, kuten piirtämistä, maalaamista, kolmiulotteista rakentelua ja grafiikkaa. Hän harjoittelee muodon antamista sekä käden ja silmän yhteistyötä. Opinnoissa opetellaan havaitsemaan monipuolisesti esimerkiksi omia ajatuksia ja tunteita sekä ympäristöä, ja näitä havaintoja käytetään työskentelyn pohjana. Työskentely on kokonaisvaltaista ja toiminnallista sekä moniaistillista ja elämyksellistä. Keskeistä on leikki ja keksimisen ilo.

  • Perusopetusryhmät (7–11-vuotiaat) oppitunti 2 x 45 min

Perusopetuksen tavoitteena on oppia kuvallista ajattelua sekä kuvantekemisen perustaitoja ja tekniikoita usealla eri kuvataiteen osa-alueella, kuten piirtämisessä, maalaamisessa, muotoilussa, painamisessa ja rakentelussa. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan ikä ja kehitysvaihe. Tehtävien sisältö monipuolistuu, laajenee ja syvenee ikäryhmittäin edetessä. Tunneilla kehitetään omaa kuvallista ilmaisua sekä rohkaistaan omien ideoiden toteuttamiseen. Kuvallinen työskentely pohjautuu oppilaan havaintoihin ja tunteisiin, joista opitaan vähitellen tekemään omia tulkintoja, sekä mielikuviin ja mielikuvitukseen.

  • Kässäkuvis (8–11-vuotiaat) oppitunti 2 x 45 min

Kässäkuviksessa yhdistyvät käsityö ja kuvataiteen eri osa-alueet. Tunneilla tutustutaan monenlaisiin tekniikoihin luoden käyttöesineitä ja kolmiulotteisia teoksia. Valmistetaan pehmoeläimiä ja hahmoja ompelemalla, muotoilemalla ja huovuttaen. Tuunataan vanhaa uuteen uskoon (esimerkiksi t-paitoja) ja kokeillaan eri kankaanpainotekniikoita. Rakennellaan luonnonmateriaaleista. Yhden aiheen kimpussa työskennellään useampi tunti. Omat ideat ovat myös tervetulleita.

  • Syventävät opinnot työpajoissa (12–15-vuotiaat) oppitunti 2 x 45 min

Työpajoissa syvennetään ja laajennetaan mahdollisten aiempien opintojen aikana opittua. Mukaan tuleminen ei kuitenkaan vaadi aiempia opintoja kuvataidekoulussa. Pajoissa opiskellaan saman teeman ja/tai tekniikan parissa kerrallaan pidempi jakso – jaksoja on noin neljä yhdessä lukuvuodessa. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan myös omia ideoita valitsemallaan aiemmin opitulla tai uudella tekniikalla.

Kuvataiteen monialapajassa kokeillaan tekniikoita monelta eri kuvataiteen alalta, kuten animaatiota, grafiikkaa, piirtämistä, rakentelua ja kuvanveistoa.
Piirustus- ja maalaustyöpajoissa piirretään ja maalataan käyttäen erilaisia tekniikoita. (Pajojen numerointi on ryhmäjakoa varten eikä viittaa ryhmien tasoon tai suoritusjärjestykseen.)
Piirustus- ja maalaustyöpaja + kässäkuvis -ryhmässä keskitytään erilaisiin töihin, jotka risteyttävät kuvanteon ja käsityöt, piirtämistä ja maalaamista unohtamatta.